ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och förvalta Örebro moské samt att bedriva verksamhet gemensamt för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Örebro län. För att nå sina syften skall stiftelsen bedriva sin verksamhet i samarbete med Islamiska kulturcentret i Örebro. Här vid skall så långt som möjligt följande syften eftersträvas. 1. att skydda, underhålla, förvalta, utveckla och bevara den färdigställda moskén i Örebro, 2. att bedriva social, kulturell och religiös verksamhet gemensamt för alla sunnimuslimer i Örebro län, genom att förrätta bön och göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel och rådgivning samt problemlösning, 3. att främja, bevara skydda och stärka muslimers religiösa identitet, 4. att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande moral och uppriktighet i det svenska samhället, 5. att grunda ett bibliotek, 6. att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol och kriminalitet, 7. att bygga upp studieverksamhet och utbilda muslimska ungdomar, 8. att aktivera muslimska kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran, 9. att upprätta institutioner för utbildning på alla nivå enligt svensk läroplan med islamisk riktning, 10. att undervisa barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna och disciplinera samt att främja utbildning i det arabiska språket, 11. att främja vård och uppfostran av muslimska barn, 12. att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Sverige och utlandet, 13. att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, religionshistoria och den islamska civilisationen, 14. att effektivt bemöta spridning av missvisande uppgifter, förtal och propaganda riktade mot muslimer och dess kultur eller mot deras levnadssätt genom föreläsningar, symposier och publikationer, 15. att ansträngda sig till yttersta för att förstärka solidaritets- och broderskapsband bland muslimer genom att uppehålla mycket nära religiösa, kulturella och sociala kontakter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Örebro moské
Organisationsnummer:802425-5450
Adress:
  • Box 1811
  • 701 18 ÖREBRO
Telefonnummer:019-611 60 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 012 795 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS