ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt kollegor, vilka uppfyllt i stiftelseförordnandet § 2 stadgade bestämmelser, därest vederbörande råkat i ekonomiskt trångmål. Berättigade till hjälp på lika grunder äro kollegas efterlämnade maka (make) och oförsörjda barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Örebro läns Tandläkarförenings Kamratfond
Organisationsnummer:875000-4544
Adress:
  • Bernt Åkesson
  • Brunnslyckevägen 6
  • 702 28 ÖREBRO
Telefonnummer:070-583 94 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:886 619 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS