ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta Örebro läns museums samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten, att främja och samordna kulturminnesvården i Örebro län och att bedriva annan kulturell verksamhet i anslutning till dessa uppgifter. Stiftelsen äger även, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, uthyra eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar. Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Örebro läns museum
Organisationsnummer:875001-0277
Adress:
  • Kaserngården 6 A
  • 703 65 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:48 617 085 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS