ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att utöva hjälpverksamhet i syfte att hjälpa barn och ungdomar i hela världen att få tillräckliga förutsättningar för en trygg uppväxt, utbildning samt god miljö som möjliggör barns och ungdomars personliga utveckling. Stiftelsens metod att göra detta är att se till att barn och ungdomar i världen bereds möjlighet till utveckling genom lek och lekfullhet. Stiftelsen kommer att stödja sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen genom lek, lekfullhet eller genom att udanröja hinder för lek, samt genom opinionsbildning kring socialt entreprenörskap och rätten till lek. Stiftelsen skall även bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter, samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om lekens betydelse bland allmänheten och jobba för att barns utveckling skall prioriteras i samhällen. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål. Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med de medel som av stiftaren tillskjutits vid stiftelsens bildande och med de ytterligare medel som erhålls genom bidrag, gåvor, insamlingar, testamentariska förordnanden från utomstående eller på annat sätt. Stiftelsen kan, i egen regi eller i bolag bedriva näringsverksamhet som främjar ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reach for Change
Organisationsnummer:802426-5590
Adress:
  • Box 2094
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:+46 (0) 707-620028
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS