ÄNDAMÅL

Av denna fonds behållna avkastning skall fyra femtedelar användas för beredande eller vidmakthållande av egna hem åt personer, som därav äro i behov och som under sammanlagt minst tre år varit boende i Marstrand. Återstående femtedelen lägges till kapitalet tills detta uppgår till tvåhundratusen (200000) kronor, då vidare avsättning till kapitalet må upphöra, och nämnda femtedel användas på samma sätt som övriga fyra femtedelar.Skulle emellertid framdeles behovet av egna hem bliva mindre känbart än det nu är, må ovannämnda fyra femtedelar av avkastningen resp. hela avkastningen, om och i den månså befinnes lämpligt, användas till annat för Marstrands samhälle gagneligt ändamål, som då kan synas mera behjärtansvärt än det ovan angivna, och om ej enligt sin natur skall bestridas av skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rådman Otto Svenssons Egnahemsfond
Organisationsnummer:802426-5921
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS