ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för att bistå åldringar och handikappade samt övriga behövande inom Rättviks kommuns område enligt Kungl Majt:s beslut 1962-03-16. Härav framgår att Rättvik och Boda kommuner from 1963-01-01 bildade en kommun. Av avkastningen skall erläggas kostnader för vård av Ollas Anders och Britta Erikssons grav. Dock högst till det belopp som motsvarar fondens del i samfondens avkastning. Vid utdelning från samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:883201-6805
Adress:
  • Rättviks kommun
  • 795 80 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-70 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:373 344 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS