ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte och föremålet för dess verksamhet skall vara att närmare undersöka följande huvudfrågor, eller så många av dem som styrelsen efter hörande av det nedan angivna ”Rådet” finner det möjligt att granska med hänsyn till disponibla medel. 1. Lagstiftningens politisering 2. Domarnas självständighet, domstolarnas organisation för olika typer av mål, domarrekryteringen samt domarutbildningen. 3. Systemet med juridiskt outbildade nämndemäns deltagande i verksamheten i tingsrätter och hovrätter som fullvärdiga domare med individuell rösträtt. 4. Rättsosäkerhet i sexualbrottsmål. 5. Den rådande genusteorin. 6. Kvaliteten på den dömande verksamheten både i de allmänna domstolarna och i förvaltningsdomstolarna. 7. Advokaters ageranden som konfliktlösande eller konfliktskapande. 8. Socialnämndens verksamhet 9. Frågor om olika juristyrkens lojalitet och etik. 10. Etik som ett särskilt ämne i juristutbildningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rättsstatens Vänner
Organisationsnummer:802425-9940
Adress:
  • Minna Gräns
  • Handelsvägen 24
  • 12232 Enskede
Telefonnummer:073-6583464
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS