ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen får av Diakonissällskapets styrelse användas som bidrag till kostnaderna för Sällskapets vid Bräckö eller annorstädes bedrivna verksamhet för vård av behövande ålderstigna eller sjuka och må bidrag isynnerhet användas för att möjliggöra reduktion av eller befrielse från inackorderinsavgift för de personer som beredas bostad i sällskapets hem för gamla. Om Diakonissällskapets ovannämnda verksamhet skulle upphöra eller verksamheten komma att bedrivas efter andra riktlinjer än de nuvarande skall avkastningen användas för utbildning av diakonissor eller liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnhild Sörmans fond
Organisationsnummer:855104-1513
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 881 624 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS