ÄNDAMÅL

Fonden skall stödja svensk konst genom att från sin avkastning utdela stipendium till lovande svensk konstnär. Stipendium utdelas årligen. En urvalsnämnd utser stipendiat. Stipendie kan om nämnden så finner befogat delas och utges till två eller flera konstnärer. Nämnden kan också, om den så finner lämpligt, helt eller delvis avstå från att utse mottagare för året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar von Holtens minnesfond
Organisationsnummer:802426-4833
Adress:
  • Kungl Akademien för de fria konsterna
  • Box 16317
  • 103 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-23 29 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS