ÄNDAMÅL

Medlen ska användas för bestridande av sådana behov, som ej kunna täckas medelst anslag ur allmänna medel. Ibland dylika behov kunna främst märkas: a) belöningar för långvarig trogen tjänst resp, gagnande verksamhet till församlingens till församlingens befattningshavare, förtroendemän och frivilliga medarbetare ( i första hand för bestridande av lösen för Kungliga medaljer, när medel ifrån den kyrkliga samfälligheten icke kunna påräknas därför). 2) anslag till publicering och tryckning av minnesskrifter och vetenskapliga utredningar rörande församlingens kyrkor. 3) restaurering av kulturhistoriskt värdefulla inventarier och minnesmärken i församlingens kyrkor och å dess kyrkogårdar, samt 4) anskaffning av vissa inventarier ( dock ej rutinmässig ersättning av förslitna dylika) till församlingens kyrkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar Pålssons minne
Organisationsnummer:855102-4576
Adress:
  • Ekonomitjänst
  • Mellerudsgatan 9
  • 464 31 Mellerud
Telefonnummer:070-3045603
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS