ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att handha donerad bok- och konstsamling. Samlingen ska ställas till förfogande för den myndighet i länet som har det samordnande ansvaret för länsutvecklingen. Litteratursamlingen ska också kunna utnyttjas av övriga länsorganoch av Föreningen Nordens norrbottensdistrikt liksom av personer som arbetar med forskningsprojekt som berör länet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar Lassinanttis bok- och konstsamling
Organisationsnummer:897001-0669
Adress:
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 971 86 LULEÅ
Telefonnummer:010-225 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:238 411 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS