ÄNDAMÅL

Avkastning skall användas till glädje och hjjälp åt invalidiserade. Detta tolkas som att avkastningen får användas till glädje och hjälp åt fysiskt handikappade patienter, såväl under sjukhusvistelsen som efter utskrivning från sjukhuset. Fonden kan bestrida sådana utgifter som det ej ankommer på huvudmannen att svara för t ex – bidrag till aktiviteter som kan höja kvalitet – trivselbefrämjande åtgärder – bidrag till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar Anderssons donationsfond
Organisationsnummer:802404-8327
Adress:
  • Stockholms Läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS