ÄNDAMÅL

Årliga räntan av denna fond skall sedan en femtedel (1/5) avsatts till fondens förökande, i poster icke understigande femhundra (500) kronor, utdelas till äldre mindre bemedlade och välkända kvinnor eller män tillhörande Eksjö stad och sedan minst tio (10) år tillbaka därstädes mantalsskrivna, med företräde för dem, vilka tidigare befunnit sig i lyckligare ekonomiska omständigheter. Den, som en gång erhållit utdelning ur fonden skall, därest icke särskilda omständigheter till annat föranleda t ex förbättrade ekonomiska förhållanden, få till sin död åtnjuta densamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena Wickelius Donationsfond
Organisationsnummer:827000-8058
Adress:
  • Eksjö kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-360 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:163 020 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS