ÄNDAMÅL

Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitärt ändamål. Verksamheten har två huvudgrenar, dels den insamlade, dels den informerande. I den insamlade verksamheten vädjas direkt till allmänheten att lämna frivilliga bidrag för humanitära ändamål. Insamling kan även ske för forskning med humanitär inriktning där inte allmänna medel är tillgängliga eller tillräckliga. Enskilda forskningsprojekt bör dock icke ifrågakomma som insamlingsändamål. Avsikten är icke att befria eller avlasta samhället från dessa skyldigheter. Den informerande verksamheten är avsedd att upplysa allmänheten om hjälpbehovet samt att åstadkomma en allmänt positiv inställning till de grupper människor som är aktuella i sammanhanget. Radiohjälpens egna och insamlade medel må endast användas för främjande av sådan stiftelses eller organisations verksamhet, som avser att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. Medel får inte lämnas till sådana stiftelser och organisationer som har till ändamål att främja viss familj, vissa familjer eller bestämda personer. Medel får inte heller lämnas till sådana föreningar som i sin verksamhet tillgodosersina medlemmars ekonomiska intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Radiohjälpen
Organisationsnummer:802007-9755
Adress:
  • Sveriges Television AB
  • 105 10 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7840000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS