ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda hyresbidrag åt mindre bemedlade – så kallade pauvres honteux – vilka tillhör eller har tillhört Göteborgs samhälle. Minst hälften av det belopp, som årligen ifrågakommer till utdelningen ska fördelas bland personer, tillhörande den mosaiska trosbekännelsen.
Stiftelsens kapital får inte förminskas. Om det uppstår ett överskott av stiftelsens avkastning, som inte delas ut som hyresbidrag, ska detta överskott antingen tilläggas kapitalet eller reserveras till ökning av ett kommande års utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rabbinen D:r M. Wolffs och hans maka Ernestine Wolffs minnesfond
Organisationsnummer:802482-3109
Adress:
  • Judiska Församlingen i Göteborg
  • Mailbox 1815
  • 411 41 Göteborg
Telefonnummer:031-109404
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS