ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen skall användas för stipendier att utdelas med iakttagande av donatorernas i gåvobrev uttalade intentioner. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen R. och C. Gewertz Stipendiefond för Zimmermanska skolan
Organisationsnummer:878002-2904
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:403 750 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS