ÄNDAMÅL

Fondens syfte skall vara att stödja vetenskapligt utbyte mellan Sverige och Jugoslavien. Fondens avkastning skall i första hand användas för utdelning av stipendier för vetenskapligt arbete eller specialisering till jugoslaviska medborgare, män och kvinnor som kommer till Sverige på förslag av jugoslaviska akademin i Zagreb eller serbiska akademin i Belgrad. Vid urval av stipendiater skall följande prioritetsordning tillämpas: 1. Serber från de distrikt i Jugoslavien, som tidigare är kända under namnen Banija, Kordun, Lika. 2. Serber från andra områden i Jugoslavien. 3. Andra jugoslaviska medborgare. 4. Ovannämnda ordning må undantagsvis rubbas om Vetenskapsakademin personligen känner kandidaten från Jugoslavien och anser hans eller hennes framstående meriter berättiga honom eller henne till företräde. 5. Om, vid visat utdelningstillfälle, kompetenta kandidater av nämnda kategorier inte finns, får undantagsvis avkastningen användas av Akademin för annat angeläget vetenskapligt ändamål, vartill Akademin saknar medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen R Djemanovics fond
Organisationsnummer:802408-1302
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS