ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att såsom kulturreservat förvalta och underhålla mangårdsanläggningen å Kvarneslätt med omgivande markområde. Det åligger även stiftelsen att å området befintliga byggnader upplåta samlingsplats för kulturellt arbetandesammanslutningar och till utställningslokaler för samlingar, belysande ortens kultur, näringar och industri.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Qvarnaslät-Nybro Hembygdsgård
Organisationsnummer:832400-7593
Adress:
  • Mats Arnér
  • Symfonivägen 9
  • 382 34 NYBRO
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS