ÄNDAMÅL

Två pensioner, varav en sk. handpenning till torftiga adliga enkor eller oförsörjda flickor, hvars familjer blifvit introducerade före år 1809. Förmånsrätt till släktingar efter kapten Carl Gustaf Queckfeld och ahns hustru Eva Charlotta Rosencrantz.Vidare två stipendier åt adliga, hoppgifvande och behöfvande ynglingar, hvars fäder blifwit introducerade före 1809, hvilka stipendier de får åtnjuta ifrån fyllda aderton till fyllda tjugofem års ålder. Vardera understöd utgår med 1/4 av avkastningen. 1/10 av den årliga avkastningen läggs till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Queckfeldt-Rosencrantzska Fonden
Organisationsnummer:802002-7457
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS