ÄNDAMÅL

Stiftelsen som grundades år 1973 genom penninggåvor från enskilda personer, företag och föreningar har till huvudsakligt ändamål att främja vetensaplig forskning rörande sjukdomen psoriasis att främja vård och utbildning av barn, ungdomar och vuxna psoriasissjuka. I syfte att tjäna det sålunda bestämda ändamålet lämnar stiftelsen bidrag, företrädesvis såsom kontantbelopp, till vetenskaplig forskning, till behövande psoriasissjuka barn, ungdomar och vuxna för utbildning, medicinsk vård, terapeutisk behandling och för hjälpmedel som kan underlätta psoriatikers livsföring eller arbetsmöjligheter. Då skäl härtill föreligger äger styrelsen även lämna sådana bidrag till organisationer och institutioner som verkar i enlighet med förbundets syfte. De medel som stiftelsen utdelar skall företrädesvis utgå ur avkastningen av stiftelsens förmögenhet, men kan om avkastningen inte förslår, utgå ur förmögenheten. Denna får dock inte nedbringas under femtio tusen kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Psoriasisfonden
Organisationsnummer:802402-8576
Adress:
  • Psoriasisförbundet
  • Bellmansgatan 30
  • 118 47 Stockholm
Telefonnummer:08-600 36 36
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS