ÄNDAMÅL

Höglofliga Riddarhus Direktionen eger efter första pensionärernas död efter eget godtfinnande lemna medlen till behöfvande Adelsmän eller Adliga Damer. Medlen få ej tagas i mät. Riddarhusets Embetsmän få upbära den vanliga prof, – pensionerna få upbäras afven om pensionärerna inträde i gifte. Enär depositionsbevisen löpa med ränta från och med den 1 juli 1885, torde jag få upbära ränta å dessa medel i början af juli månad hvarje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Psilanderskjöldska Fonden Nr 4
Organisationsnummer:802007-9714
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS