ÄNDAMÅL

Av avkastningen av fonden och i den mån så erfordras av dess kapital skall dels min syster frölken Hedvig Wetterberg-Turriff under hennes livstid utbetalas en årlig livränta av kronor fyratusen (4.000), att utbetalas halvårsvis, räknat från min dödsdag, med kr tvåtusen (2.000) varje gång, dels skall till fröken Rosa Alfhild Jonasson så länge hon lever utöver pensionen enligt punkt B här ovan utbetalas en årlig livränta av ettusensexhundra (1.600) kronor, att utbetalas halvårsvis, räknat från min dödsdag med åttahundra (800) kronor varje gång. Efter min systers bortgång skall fondens avkastnng efter Riddarhusdirektionens bestämmande utdelas till behövande ålderstigna medlemmar av å Riddarhuset introducerade adliga ätter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Psilanderhielmska Fonden
Organisationsnummer:802003-9940
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS