ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inrätta och driva ett fristående resurscentrum med kompetens och utrustning för utbildning och rådgivning för företag inom tekoområdet och närliggande branscher. Centrumet skall verka för ökad lönsamhet och framgång hos företagen genom insatser som ökar och breddar den teko-relaterade kompetensen. Centrumet skall också utgöra ett komplement till den utbildning som ges vid gymnasie- och högskolan, i arbetsmarknadsutbildningen samt av konsultverksamhet i offentlig och privat regi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Proteko
Organisationsnummer:864501-5895
Adress:
  • Box 55008
  • 501 14 Borås
Telefonnummer:033-410107
E-post:info@proteko.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 870 304 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS