ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall äga och förvalta det av donator tillskjutna kapitalet så att bästa möjliga avkastning erhålles med bibehållande av en långsiktig värdetillväxt. Vad som inte disponeras för stiftelsens ändamål eller används för att täcka dess kostnader, skall fonderas som fritt eget kapital och förvaltas på ett för stiftelsen enahanda sätt. Vid beräknande av överskott skall realisationsvinster eller realisationsförluster inte inräknas. Avkastningen skall användas till vård och utbildning av behövande, i första hand barn i utvecklingsländer samt till värnande av natur och miljö. Bidragstagare kan antingen vara föreningar, institutioner och andra organisationer med syfte som sammanfaller med stiftelsens eller kan bidraget gå direkt tillbehövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Prosit
Organisationsnummer:855101-9642
Adress:
  • Göransson
  • Kristinebergs Strand 33
  • 112 52 Stockholm
Telefonnummer:0705-544532
E-post:sggg@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 038 543 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS