ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att främja utvecklingsarbete rörande sådana tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och kommer till användning på för den enskilde gynnsamma ekonomiska villkor. Stiftelsens ändamål är i andra hand att stödja sådan vetenskaplig forskning, som väntas kunna utmynna i nya tekniska hjälpmedel samt att på neurologisk och operativ väg eller på annat sätt återskapa handikappades rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Promobilia
Organisationsnummer:889200-5797
Adress:
  • Nybrogatan 59
  • 114 40 Stockholm
Telefonnummer:08-666 95 51
E-post:info@promobilia.se eva.larsson@promobilia.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 160 803 776 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS