ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att föra ut Stenungsunds kvaliteter och möjligheter, genom marknadsföring och utveckling i samverkan, för att locka hit företag och invånare. Stiftelsen äger att med stiftelsens medel marknadsföra Stenungsund genom att förstärka miljöprofilen, genomen utveckling till ett mer resurseffektivt samhälle. Stiftelsens uppgift är även att utveckla och förbättra näringsklimatet samt den kommunala demokratin och servicen i kommunen. Stiftelsen skall ha rätt att i egen regi, ellervia annan juridisk person, bedriva verksamhet för att främja stiftelsens ändamål. Sådan verksamhet får även utgöra näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Profil Stenungsund
Organisationsnummer:857209-7577
Adress:
  • Stenungsunds kommun / Ekonomi
  • Strandvägen 15
  • 444 82 Stenungsund
Telefonnummer:0708-701220
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:570 824 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS