ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna eller främja vetenskaplig forskning främst till förmån för åldringsvården. Stiftelsen skall svara för de förpliktelser i avseende å utbetalning av vissa livräntor m m, vilkas fullgörande, enligt förordnande i testamente av den 21 april 1945, utgör villkor för professorskan Edgrens donation till stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor och Fru J.G Edgrens Minne
Organisationsnummer:802005-7348
Adress:
  • Nybrokajen 7
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633703
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS