ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Organisationsnummer:857204-1682
Adress:
  • Dahlheimers Hus
  • Slottsskogsgatan 12
  • 414 53 Göteborg
Telefonnummer:031-3380108
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 623 673 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS