ÄNDAMÅL

Tillhandahålla en kulturbetonad (?) representationslokal i vilken högskolan kan anordna mottagningar och övernattningar för utländska eller andra gäster samt mindre grupper inom högskolans verksamhet efter avslutade förhandlingar å högskolan kunna vara tillsammans och tära en måltid till måttlig konstnad under känslan att vara i privat omgivning. För uppmuntran av dels tillämpad teknik och dels goda högskolestudier skall högskolan med fondkapitalets hjälp utdela ”Professor Wallquists Bergsmedalj” och ”Professor Wallquists Studiemedalj”. Den skall utdelas vart tionde år till svensk eller utländsk bergsman, gruvkarl, metallurg eller bearbetare, vilken såsom skicklig konsruktör och som organisatorisk och ekonomisk företagsledare verksamt bidragit till bergshanteringens utveckling och förkovran. Medaljutdelningen avser framför allt att hedra framstående män inom produktionen men aldrig den typiske skrivbords- eller laboratorieforskaren. Den avser samtidigt att göra den svenska bergshanteringen mera känd utåt och fästa uppmärksamheten på själva yrkets ledande män i skilda länder. Studiemedaljen skall årligen tilldelas en studerande i sista årskursen vid högskolan, oberoende av avdelning, vilken under studietiden tidsenligtföljt undervisningen och vid varje läsårs slut haft godkända betyg i alla de läroämnen i vilka undervisning lämnats under läsåret och tentamensmöjlighet förelegat. Om flera studerande fylla dessa krav skall medaljen ges den studerande, som har högsta medelbytyg i samtliga läroämnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Gunnar Wallquists donationsfond
Organisationsnummer:802413-0802
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS