ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt protokoll 1985-04-24)

Bidrag till behövande i öppen psykiatrisk vård

Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård och anslag för psykiatrisk forskning.

Ansökan för hjälpbehövande skall göras genom personligt brev, högst 2 sidor.
* Ekonomisk redogörelse med kopia av självdeklaration eller senaste slutskattsedel ska lämnas.
* Observera att motiverande intyg måste bifogas, daterat senaste året, från kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska, eller ”case manager”, verksam inom offentlig psykiatrisk vård och med god kunskap om den sökande.
* Personbevis ska bifogas, det beställs med bank-id hos skatteverket.se eller 0771-567 567. Barnfamiljer bifogar familjebevis.
* Vidare anges kontonummer samt till vem medlen skall utbetalas.
OBS! Inga bilagor utöver de efterfrågade skall bifogas.

Bidrag kan ej erhållas två år i rad och endast en ansökan per per person tillåts. Ansökan med bilagor i ett exemplar skickas senast 15 februari årligen till;

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond, c/o Nordea Stiftelsetjänst, T 646, 405 09 Göteborg

Stiftelsen behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(2016/679, GDPR).

Forskningsanslag för forskning söks via webformulär nedan. Pappersansökningar godkänns inte.

Forskningsanslag tilldelas doktorander med projekt inom det psykiatriska ämnesområdet. Endast en ansökan per sökanden accepteras. Ansökan ska vara författad av doktoranden. För att beviljas medel måste studien vara förregistrerad (t ex på clinicaltriails.org, OSF, doi). Förregistrering måste göras oavsett studietyp (dvs även kvalitativa och explorativa studier måste förregistreras). I ansökan anges om projektet är godkänt av etikprövningsmyndigheten. Beviljat anslag utbetalas till berörd institution efter rekvisition förutsatt att etikgodkännande erhållits. Beviljade medel måste rekvireras inom två år.

Stiftelsen behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning

Forskningsansökan insändes senast 15 februari årligen. Meddelande om beviljade ansökningar ges efter den 30 april årligen.
Ansökan för forskningsanslag görs digitalt på hemsidan nedan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond
Organisationsnummer:802008-7360
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst T644
  • 105 71 Stockholm
Ansökningstid:1 december — 15 februari
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:55 475 209 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS