ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt protokoll 1985-04-24)

Bidrag till behövande i öppen psykiatrisk vård
Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård och anslag för psykiatrisk forskning. Ansökan för hjälpbehövande skall göras genom personligt brev. Ekonomisk redogörelse inklusive kopia av självdeklaration ska lämnas. Observera att motiverande intyg daterat senaste året från ansvarig specialist i psykiatri eller intyg från ansvarig kurator/psykolog vidimerat av ansvarig specialist, måste bifogas. Personbevis bifogas, beställs hos skatteverket.se eller 0771-567 567. Vidare anges kontonummer samt till vem medlen skall utbetalas. Bidrag kan ej erhållas två år i rad. Ansökan med bilagor i ett exemplar skickas senast 15 februari årligen till;

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond, c/o Nordea Stiftelsetjänst, T 646, 405 09 Göteborg

Forskningsanslag
Forskningsanslag tilldelas yngre icke graduerade forskare. I ansökan anges om projektet är godkänt av etikprövningsmyndigheten. Stiftelsens anslag är inte avsedda för studie- och kongressresor. Beviljat anslag utbetalas till berörd institution efter rekvisition förutsatt att etikgodkännande erhållits.

Forskningsanslag för forskning söks via webformulär nedan. Pappersansökningar godkänns inte.

Forskningsansökan insändes senast 15 februari årligen. Meddelande om beviljade ansökningar ges efter den 20 april årligen.

Ansökan för forskningsanslag görs digitalt på hemsidan nedan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond
Organisationsnummer:802008-7360
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst T646
  • 405 09 Göteborg
Ansökningstid:1 december — 15 februari
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:55 475 209 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS