ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva arbete inom verksamhetsområdena naturvård, miljövård, samhällsplanering, biologi och ekologi. Detta innefattar t.ex. verksamhet som ADB, provtagning och kemisk analys, naturinventeringar, planarbeten, utbildning, forskning, bild- och trycksaksproduktion. För att bedriva verksamheten får stiftelsen hyra, äga och förvalta fast och lös egendom. Stiftelsen får äga andra juridiska personer. Stiftelsen får mottaga medel av andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pro Natura
Organisationsnummer:857206-3488
Adress:
  • Träringen 66
  • 416 79 Göteborg
Telefonnummer:031-142480
E-post:pro.natura@pro-natura.net
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 285 759 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS