ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja mänskliga relationer. Stiftelsen kan, inom ramen för sina resurser, stödja fysiska eller juridiska personer, i Sverige eller i utlandet, som genom gedigna arbetsinsatser, uppoffringar, lovvärda initiativ eller annorledes utmärkt sig vad gäller arbete för bättre relationer mellan människor, till gagn för ett mänskligare samhälle och en rikare tillvaro för individen. Destinatärerna kan stödjas genom direkta ekonomiska bidrag, genom medverkan i kampanjer och samverkansprojekt, genom insatser gällande utbildning, information och opinionsbildning samt genom rådgivning och liknande aktiviteter liksom genom sociala och trivselfrämjande åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pro Humana
Organisationsnummer:873202-0204
Adress:
  • Morgan Moberg
  • Stubbvägen 5
  • 669 31 DEJE
Telefonnummer:0552-418 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:227 353 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS