ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att driva och utveckla museiverksamhet för att på så sätt publikt visa dokumenterade och samlade föremål om fritidsbåtens utveckling och historia samt även andra intressanta teknikhistoriska föremål inom ämnesområden, som ej brukar ingå i traditionella museers utställningar, för att bibringa en större allmänhet insikt och förståelse för kultur- och teknikhistoria, samt att även arrangera intressanta, utbildande utställningar med skolorna som speciell målgrupp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pärlbåten
Organisationsnummer:822003-0947
Adress:
  • Hans Vaernéus
  • S:t Larsgatan 47
  • 582 24 Linköping
Telefonnummer:013-394044
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:736 481 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS