ÄNDAMÅL

Att stödja åtgärder i form av seminarier, studier och resor initierade av akademien. Dessa skall ägna att stärka svensk industris kompetens och fullföjlade intentioner Prins Bertil verkar för.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Prins Bertils fond för svensk industriell och teknisk integration i Europa
Organisationsnummer:802411-4400
Adress:
  • Box 5073
  • 102 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7912900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 645 291 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS