ÄNDAMÅL

stiftelsens ändamål är att ge bidrag: – under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad. – till täckande av kostnad för eftervård, och rekreationsresor som patient bedöms vara i behov av, men av ekonomiska skäl ej har råd att bekosta. – till bekostande av öppenvårdsavgifter och tandvårdsavgifter för patienter som med anledning av sjukhusvistelse eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad. – till bekostande av ortopedtekniska- och andra personliga hjälpmedel, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av. Ansökan till stiftelsen skall ske per den 30:e april och per den 31:e oktober varje år. Ansökan till stiftelsen kan göras av person bosatt i Falkenbergs Kommun. Av den årliga avkastningen skall 10% läggas till kapitalet. Vid utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna. Utdelning får inte ske för sådana ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Primärvårdsnämnden i Falkenbergs samfond
Organisationsnummer:802479-7667
Adress:
  • Box 517
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-134800
E-post:regionen@regionhalland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:295 752 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS