ÄNDAMÅL

Ändamålet är att avkastningen av fonden skall användas till arbetsmiljöstipendier att stipendier utdelas till personer som är verksamma i enskilda företag och som genom framstående insatser främjat god arbetsmiljö kombnerad med effektiv arbetsorganisation och hög produktivitet att insatser för att förena integrationen av arbetsmiljöarbetet i företagets linjeorganisation med en förtroendefull samverkan mellan de lokala parterna därvid särskilt skall uppmärksammas att stipendiet är ett utbildningsstipendium för stipendiatens utveckling inom arbetsmiljöområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Prevents Stipendiefond
Organisationsnummer:802017-4481
Adress:
  • Box 20133
  • 10460 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4020200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS