ÄNDAMÅL

Ändamålet är att dels genom förvärv och innehav av aktier i tidningsföretag verka för att trygga fortsatt utgivning av tidningar vilka ansluter till den politiska åskådning som företräds av Folkpartiet Liberalerna och dels verka för annan publicistisk verksamhet i samma anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pressorganisation
Organisationsnummer:802002-7077
Adress:
  • Box 58
  • 93121 Skellefteå
Telefonnummer:08-6659439
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS