ÄNDAMÅL

Minst 10 % av fondens avkastning skall varje år läggas till kapitalet samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel. Sedan 1/10 av avkastningen fonderats, skall återstoden årligen utdelas i form av premier eller stipendier allt efter bestämmande nedan Utdelning ut premiefond sker till elever vid årsavslutningen i årskurs 6 Vid utdelninng av premium skall krav ställas på dels klanderfritt uppträdande under skolgången dels god flit dels gott studieresultat Uppgift om tilldelade stipendier lämnas vid skolavslutningen i åk 9. Avkastningen fördelas årligen på det antal stipendier som skolstyrelsen bestämmer. Stipendierna skall vara lika stora; stipendiebeloppet ej understiga 100 kronor eller överstiga 500 kronor Stipendium tilldelas som uppmuntran till fortsatta studier. Vid fördelning av stipendier skall hänsyn tagas till elevens uppförande och flit under studietiden i grundskolan elevens fallenhet för den planerade utbildningen föräldrarnas – vårdnadshavares ekonomiska omständigheter Har stipendiat icke tagit beviljat belopp i anspråk inom 2 år, återgår stipendiet till fondkapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Premie- och stipendiefond vid skolväsendet i Kungsörs kommun
Organisationsnummer:878500-7488
Adress:
  • Kungsörs kommun
  • Drottninggatan 34
  • 736 85 Kungsör
Telefonnummer:0227-600000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS