ÄNDAMÅL

Avkastningen skall utbetalas till såväl mina Poula Rosenkvists som mina Axel Rosenkvists efter bägges vår död levande syskons barn och min Poula Rosenkvists broder fabrikant Carl Gengstad till dem emellan lika fördelning att till dem utgå varje 1 juni och 1 december årligen. Skulle syskonbarn vid nämnda tidpunkt hava avlidit eller därefter avlida, efterlämnande bröstarvingar, skola dessa gemensamt träda i avliden faders eller moders ställe. Avlider syskonbarn resp. Carl Gengstad utan att efterlämna bröstarvinge skall hans andel i avkastningen läggas till kapitalet. Efter samtliga syskonbarns frånfälle – vare sig bröstarvingar leva efter eller ej – skall avkastningen till våra arvingar ej vidare utgå utan tillfalla förenämnda föreningar resp. stiftelse. Sedan avkastingen upphört att utgå enligt föregående moment b/ skall den årliga avkastningen – sedan 10 % därav kapitaliserats – av den fond, som tillfallit De Blindas Förening u.p.a. hållas till styrelsens för nämnda förening förfogande för sådan hjälpverksamhet bland de blinda, för vilken stat eller kommun icke är skyldig bestrida kostnaderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Poula och Axel Rosenkvists fond för de blindas förening u.p.a.
Organisationsnummer:802412-6909
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS