ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkomst eller avkastning skall årligen sju åttondelar (7/8) användas till välgörande ändamål, för utdelning endera till välartade barn inom Skinnskattebergs och Gunnilbo församlingar för fortsatta studier efter avslutad folkskola, eller för studentexamen eller för genomgående av särskild utbildning för visst yrke, med iakttagande av att barn eller person, som en gång erhållit utbildningsbidrag enligt ovan, äger företrädesrätt erhålla nytt stipendium påföljande år, till utbildningen prövas vara avslutad, allt under villkor att personen ifråga visar flit och mycket gott uppförande. Resterande en åttondel (1/8) av fondens årliga avkastning lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pontus Nohres fond II och III
Organisationsnummer:879000-3688
Adress:
  • Box 101
  • 739 22 SKINNSKATTEBERG
Telefonnummer:0222-45000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS