ÄNDAMÅL

Donationsfondens årliga inkomst skall användas dels till kontanta premier eller stipendier åt husmödrar, som nu icke belönas av Hushållningssällskapet, då de ej tillhöra jordbruksbefolkningen, dels för inköp och utdelning av så kallade förtjänsttecken till förtjänta husmödrar, och skola dessa förtjänsttecken lämnas såväl dem, som erhålla diplom från Hushållningssällskapet, som ock den nya kategori, som tillkommer enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pontus Nohres donationsfond för förtjänstfull husmodersgärning
Organisationsnummer:878000-1312
Adress:
  • Länsstyrelsen Västmanland
  • 721 86 VÄSTERÅS
Telefonnummer:010-224 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS