ÄNDAMÅL

[…] vars ändamål skall vara att efter Musikaliska Akademiens närmare bedömmande utdela stipendier till lovande pianist, som ämnar ägna sig å solistisk konsertverksamhet. Ett stipendium skall utdelas vartannat år av tillgänglig behållen avkastning av fondens kapital, sedan till detta lagts 10% av avkastningen. Stipendiesumman skall åtföljas av ett enkelt diplom med fotografi och kortfattade data beträffande Wiatcheslaw Witkowsky.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pianisten Wiatcheslaw Witkowskys minnesfond
Organisationsnummer:802477-6745
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS