ÄNDAMÅL

Till hjälp åt äldre, företrädesvis bildade män i Uppsala, som haft det bra, men genom tidsförhållandena, bl a penningvärdets fall, råkat i svårighet att upprätthålla skälig levnadsstandard.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Philip Dahlgrens fond
Organisationsnummer:817603-8787
Adress:
  • Svenska Röda Korset Centralstyrelse
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6655600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS