ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att hålla sin konstsamling tillgänglig för visning, i första hand i Pharmacia AB:s lokaler eller på av Pharmacia AB anvisad plats. Ändamålet främjas av att konstverken tillsammans eller var för sig ställs till förfogande för utställning o dyl. Stiftelsen får betinga sig avgifter i samband med att utställningar anordnas. Stiftelsen skall för att täcka kostnader i sin verksamhet främst använda avkastningen från stiftelsens kapital och intäkter som erhållits i samband med uställningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pharmacias konstsamling
Organisationsnummer:802413-0646
Adress:
  • Pfizer Health AB
  • 191 90 Sollentuna
Telefonnummer:08-55052000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS