ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål attDels ge ekonomiskt stöd till återförsäljare/tillsynsman inom Petroleumhandeln, vilken drabbas ekonomiskt av strukturrationalisering.Dels i övrigt främja återförsäljarnas/tillsynsmännens sociala och ekonomiska intressen.Dels lämna bidrag till miljösanering av petroleumprodukter när bensinstationer/enheter läggs ned.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Petroleumhandelns Trygghetsfond
Organisationsnummer:802011-7274
Adress:
  • Box 1763
  • 111 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7006330
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS