ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas inom Tekniska Högskolans avdelning för bergsvetenskap, med företräde för de fack, som ligga Professor Peterssons livsgärning närmast, nämligen gruvvetenskap, malgeologi och bergsmekanik (varvid i gruvvetenskap innefattas malmletning, gruvbrytning, gruvmätning och anrikning). Anslag ur fondens avkastning må utdelas till följande ändamål. 1:o. Forskningsarbeten, som utföras av lärare eller av bergsingenjör, som inom högst ett år före ansökningstidens utgång avlagt avgångsexamen från Högskolan skolade arbetet i den utsträckning, som forskningsuppgiften medgiver, förläggas till Högskolans avdelning för bergsvetenskap.Därest tillräckliga skäl anföras, må anslag under två på varandra följande år utgå till samma forskningsuppgift. 2:o. Utrikes studieresor för lärare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Petersson W minnesfond
Organisationsnummer:802408-6301
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS