ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling. I stiftelsens ändamål ingår att stipendier skall kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från Älvsborgs län skall ha företräde. Bidrag må även lämnas till sådan skogsforskning för vilken bidrag räknas som avdragsgill driftkostnad enligt förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning m.m. eller motsvarande. Av den årliga behållna nettoavkastningen skall en tiondel (1/10) avsättas till kapitalet medan återstoden må användas för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Petersson-Grebbe
Organisationsnummer:865500-8269
Adress:
  • Skogssällskapets Förvaltning AB
  • Box 11374
  • 404 28 Göteborg
Telefonnummer:031-3356644
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 413 157 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS