ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta och underhålla och så långt det är möjligt bevara Peters Udde (Edesnäs 4:48) till minna av min son Peter, som avled i en svår sjukdom endast 18 år gammal och som älskade Peters Udde. Peters udde skall, enligt styrelsens beslut, kunna disponeras av person/er som är att betrakta som sanna vänner av Utö samt av ungdomar och föreningar med visat intresse för skärgårdens natur och djurliv och som värnar om skärgådens egenart och skönhet. Styrelsen skallockså kunna besluta om bidrag till stöd för skärgårdens fågelarter och inrättande av fågelskyddsområden. Såsom riktlinje för disposition av Peters Udde bör gälla att den som får tillfälle att för kortare eller längre period vistas där skall enonomiskt eller genom eget arbete bidraga till driftskostnader och löpande underhåll såsom reparationer av byggnader, bryggor, staket m. m. i enlighet med överenskommelse med styrelsen. Det skulle särskilt glädja mig om den traditionsenliga fesen på midsommarafton kan fortsätta även i framtiden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peters Udde
Organisationsnummer:802409-8462
Adress:
  • Tomas Dahlberg
  • Myrvägen 44
  • 125 51 Älvsjö
Telefonnummer:0707-490023
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS