ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen på fondens kapitalbelopp skall 20 % läggas till fondens kapital per den 31 december. Fondens ändamål är att bekosta nybyggnad, ombyggnad och materialanskaffning till Lundsbergs Skolas idrottsanläggningar. Medel får icke tagas i anspråk för underhåll eller löpande utgifter för dessa anläggningar. Disponibla avkastningsmedel, som icke användes under det första året, får kvarstå till disposition ytterligare två år. Avkastningsmedel, som då icke har förbrukats för avsett ändamål, skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peter Påhlson-Möllers Minnesfond
Organisationsnummer:872400-5163
Adress:
  • Lundsbergs Skola
  • Lundsberg
  • 688 91 STORFORS
Telefonnummer:0550-65400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 577 577 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS