ÄNDAMÅL

Inköp företrädesvis av dyrare verk eller handskriftssamlingar vilka, ehuru lämpliga att införlivas med kungl. bibliotekets samlingar, icke ansågen kunna med stadsmedel förvärvas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peter och Malin Beijers Donationsfond
Organisationsnummer:802403-8708
Adress:
  • Kungliga Biblioteket
  • Box 5039
  • 102 41 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS